بازی پاسور (Pasur یا Pasoor) که در گویش عامه “چهاربرگ” هم خوانده می شود، یکی دیگر از بازی هایی است که در کازینو آنلاین تاینی بت در دسترس است. در این مقاله سعی داریم شما را با این بازی بیشتر آشنا کنیم.

کازینو آنلاین-تاینی بت
کازینو آنلاین-تاینی بت

محیط بازی پاسور

با انتخاب بازی پاسور از لیست بازی های کازینو آنلاین سایت تاینی بت (Tiny Bet)، به این صفحه می رسید.

محیط پاسور
پاسور-تاینی بت

در این بخش، مقدار مبلغ باید تعیین شود تا با کلیک روی مبلغ، به محیط بازی پاسور برویم.

در اینجا وارد میز بازی پاسور می شوید که شامل ۴ کارت برای شما و ۴ کارت برای بازیکن رقیب است.

۴ کارت هم در زمین گذاشته می شود و سایر کارت ها در یک دسته، در سمت چپ صفحه مشخص است.

شما با کلیک روی کارت های خود، می توانید بازی کنید و برگ جمع کنید.

پاسور-تاینی بت
محیط پاسور-تاینی بت

آموزش بازی پاسور (چهاربرگ)

هدف در بازی پاسور این است که شما رقیب یا رقبای خود را شکست دهید.

در بازی چهاربرگ کسی برنده است که زودتر به امتیاز ۶۳ برسد.

بعد از پخش کارت‌ها، هر بازیکن نوبتی بازی می کند.

هر بازیکن در هر دور، کارتی را به زمین می اندازد که طبق جدول زیر می تواند کارت جمع کند:

مجموع ۱۱تمام کارت‌هایی که مجموعا ۱۱ می شود می تواند از زمین برداشته شود
سرباز یا جکمی تواند تمام کارت های زمین به جز شاه و بی بی را بردارد
شاهتنها با شاه برداشته می شود
بی بیتنها با بی بی برداشته می شود
پایاندر پایان اگر کارتی روی زمین باشد، به نفری می رسد که آخرین برد را داشته

در صورتی که دست‌ خالی شود، بازیکنان ۴ برگ دیگر می گیرند و بازی تا تمام شدن کارت‌ها ادامه دارد.

بعد از پایان بازی، کارت ها طبق جدول زیر شمارش می شود.

معمولا کسی با یک دست بازی، به ۶۳ امتیاز نمی رسد و بازی همچنان تا این عدد ادامه دارد.

جدول شمارش پاسور (چهاربرگ)

خاج یا گشنیزاول شمرده می شود. بازیکنی که ۷ گشنیز جمع کرده، ۷ امتیاز می گیرد
سور(توضیح در پایین)پنج امتیاز
۱۰ خشتسه امتیاز
دو گشنیزدو امتیاز
سربازیک امتیاز
آسیک امتیاز

سور در پاسور (چهاربرگ)

سور به حالتی گفته می شود که که برگ قابل جمع شدنی، روی زمین نمانده است.

در این حالت اگر بازیکن اول کارتی را روی زمین بگذارد که بازیکن دوم تکمیلش کند(۱۱ یا شاه/بی بی مشابه و …)، سور اتفاق می افتد.

سور به خاطر داشتن ۵ امتیاز، خیلی در بردن پاسور کمک می کند.

فیلم بازی پاسور (چهاربرگ)