استفاده از اپلیکیشن مزایای زیادی نسبت به وب‌سایت دارد. بزرگترین مزیت آن عدم فیلتر شدن آدرس جدید سایت است.

اهمیت این موضوع به این دلیل است که در صورت استفاده از وب‌سایت اگر حین بازی فیلتر شوید، ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید. ولی در اپلیکیشن میتوانید با خیال راحت و بدون فیلتر شکن بازی کنید.

همچنین استفاده از اپلیکیشن شرط بندی سرعت شما در بازی را افزایش خواهد داد. انجام بازی انفجار یا بازی پوکر در اپلیکیشن ریسک بیرون شدن از بازی را کاهش می‌دهد.

بنابراین پیشنهاد میکنیم از اپلیکیشن شرط بندی استفاده کنید.